Ouderraad

Naast het bestuur en de MR heeft de school een ouderraad, die uit tenminste zeven en ten hoogste 9 leden bestaat. De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De vertegenwoordiging van de op school aanwezige denominaties zijn zoveel mogelijk in de OR evenredig verdeeld. De ouderraad is in samenwerking met het team vooral actief bij het organiseren van diverse festiviteiten en activiteiten voor kinderen.

De OR werkt aan de hand van de activiteitenkalender en stelt naar aanleiding daarvan zonodig commissies samen. Zij vergadert ongeveer 8 keer per jaar. De OR heeft in het team een vast aanspreekpunt om de communicatielijnen zo kort mogelijk te houden.

Eén keer per jaar wordt een algemene ouderavond georganiseerd met een huishoudelijk gedeelte (voor verkiezing en verantwoording van de financiën) en een presentatie met betrekking tot kinderen en/of school. Deze avond wordt ook het jaarverslag gepubliceerd.

Samenstelling en namen van de ouderraad vindt u in de Jaarkalender.