6

 

Verlof

Na aanvraag bij de locatieleider kan deze voor maximaal 10 dagen per schooljaar verlof verlenen wegens gewichtige omstandigheden, zoals bijvoorbeeld:

  • - huwelijk naaste familie;

  • - overlijden naaste familie;

  • - verhuizing;

  • - huwelijksjubilea;

  • - familieomstandigheden;

  • - bezoek arts, tandarts, specialist.

Bij verlofaanvragen van meer dan 10 dagen is toestemming van de leerplicht ambtenaar van de gemeente vereist. Met vakantie gaan buiten de schoolvakanties is niet mogelijk. Alleen als aangetoond kan worden dat dit echt niet anders kan en u een verklaring van de werkgever kunt overleggen, kan toestemming worden verleend. Voor het aanvragen van verlof in noodzakelijke gevallen, wordt u gevraagd een formulier in te vullen. Wilt u ook het verlof melden aan de groepsleerkracht?