Schoolplan

Het schoolplan beschrijft het beleid dat aan de basis ligt van hoe de school werkt. De school gebruikt het schoolplan om het beleid van elk schooljaar vast te stellen. Het beleid komt eerst in een jaarplan of een werkplan en die informatie komt vervolgens terecht in de schoolgids.

 De Onderwijsinspectie controleert het schoolplan en de uitvoering daarvan. Elk vastgesteld schoolplan of wijziging daarvan wordt dan ook aan de Onderwijsinspectie toegestuurd.


Download Schoolplan