Team

Het team is zich bewust van de grote verantwoordelijkheid die het draagt in onze Samenwerkingsschool waarbij het kind altijd centraal staat. Het team vindt het werken aan de school een uitdaging, vooral in een maatschappij waarin we steeds waakzaam moeten zijn wat betreft intermenselijke verhoudingen. Vanuit de "samenwerkingsgedachte" ligt het accent op respect.

Het team heeft de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken en het creëren van boeiend en duurzaam onderwijs in een snel veranderende samenleving. De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid over de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken.

Een groot aantal leerkrachten hebben specialisaties om de kwaliteit van onderwijs voortdurend te kunnen verbeteren. Zo kennen we ondermeer een taalcoördinator, een vertrouwenspersoon, een talentcoach, een rekencoördinator en een cultuurcoördinator.

Daarnaast kennen we binnen de school de functie van Intern begeleider (IB). De IB’er is verantwoordelijk voor de zorgactiviteiten op school.

Niet alleen de leerlingen leren op onze school maar ook het team blijft in beweging. Op deze manier werken wij actief aan een lerende organisatie. Het team ontwikkelt zich voortdurend om het onderwijs zodanig te verbeteren dat het leidt tot hogere opbrengsten voor de kinderen.


Wie werkt er wanneer?