4

 

Hoe doen we dat?

Als wij onderwijzen, willen wij ons zoveel mogelijk houden aan de drie volgende principes:

- vrijheid om te leren;

- zelfstandigheid;

- samenwerken met andere mensen.

Vrijheid

Vrijheid staat niet voor ‘vrijheid-blijheid’ en ook niet voor de vrijheid om alles te bepalen. Wat wij wél bedoelen met vrijheid in ons onderwijs, is dat de kinderen de mogelijkheid hebben om taken zelf in te plannen. Daarvoor hebben wij de weektaak, waar de kinderen zelf kunnen beslissen in welke volgorde, op welk tijdstip en soms ook wat ze van de aangeboden leerstof gaan leren. De kinderen krijgen op deze wijze de mogelijkheid om mede-eigenaar te worden van het leerproces.

Zelfstandigheid

Mensen willen zelfstandig worden, en dat begint in het mensenleven al vroeg tot uiting te komen. Zelfstandigheid komt niet vanzelf, maar het onderwijs richten wij wel op een dusdanige wijze in, dat de kinderen zelfstandiger worden.

Ook dit doen we d.m.v. de weektaken waar de kinderen aan kunnen werken tijdens momenten dat de leerkracht bezig is met instructie voor een andere groep. Er zijn ook lessen waarbij de kinderen zelf een oplossing moeten zoeken en situaties waarbij de kinderen zelf hun leerdoelen beslissen.

Samenwerken

De school richt zich, net als de maatschappij, op de verbinding tussen de verschillende mensen. Hierbij komen verschillende sociale vaardigheden bij kijken. Kinderen leren dit soms van nature aan. En soms is er een activiteit die zich geheel richt op sociale vaardigheden. Maar we passen ook verschillende manieren van samenwerken toe in ons onderwijs. Bijvoorbeeld met een vriendje sommen uitrekenen, met een groepje spullen verzamelen met bewegingsonderwijs, muurkranten maken naar aanleiding van een onderwerp.

Naast de verschillende methodes die wij hanteren voor de nodige kennis, leren wij de kinderen ook verantwoordelijkheden nemen door hen dat te geven. Daarvoor organiseren wij de weekdienst of kleine huishoudelijke klusjes voor de kinderen.

De groepsindeling en organisatie

Binnen de school werken wij in de ochtend met 4 groepen, in de middagen is dat met 3 groepen

Dat houdt in dat wij altijd te maken hebben met combinatiegroepen en met kleine klassen. Als voordelen hiervan zien wij dat leerlingen al vroeg uitgedaagd worden om zelfstandig te werken en om elkaar te helpen. Passend onderwijs, dus onderwijs op maat behoort hierdoor tot ons dagelijks werk, voor iedere leerling.

Ieder jaar zal opnieuw bekeken worden hoe de groepsindeling het beste gemaakt kan worden, zodat de kinderen zo optimaal mogelijk begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling. Bepalende factoren zijn: benodigde zorg in de groep, gelijkmatige verdeling aantal kinderen over de groepen, competenties en wensen van de leerkrachten.

De school heeft 5 ruime leslokalen. 2x per week maken de peuters gebruik van een lokaal. De ruime lokalen dragen bij aan de kwaliteit van onderwijs omdat het leerlingen de ruimte biedt om in alle rust te leren en te ontwikkelen. De grote hal wordt gebruikt voor de handvaardigheidlessen, het overblijven, open podium en diverse festiviteiten. De sportzaal van Everdingen grenst aan het schoolgebouw. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven aan de groepen 1 t/m 8.