Commissie Identiteit

De Commissie Identiteit streeft naar een evenredige verdeling van de denominaties: minimaal 2 leden per denominatie. De protestants- christelijke en rooms-katholieke afvaardiging van de commissie draagt zorg voor het godsdienst onderwijs. De levensbeschouwelijke afvaardiging voor het levensbeschouwelijk onderwijs. Een teamlid fungeert als aanspreekpunt.

De Commissie Identiteit heeft tot taak ondersteunend en initiërend te werken ten behoeve van het godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs. De commissie vergadert tenminste 4 keer per jaar om de gang van zaken te bespreken en de vieringen te evalueren. Minimaal één keer per jaar heeft een afvaardiging van de commissie overleg met de leerkrachten die de godsdienstlessen binnen de school verzorgen. Samenstelling en namen van de commissie vindt u in de Jaarkalender. De commissie kan ondersteund worden door een werkgroep.

Er is een Reglement Commissie Identiteit op school aanwezig.

Samenstelling en namen van de Commissie Identiteit vindt u in de Jaarkalender.