Zorgplan

Het is wettelijk verplicht om een zorgplan te hebben voor de leerlingenzorg. In dit plan staat beschreven hoe dat bij De Regenboog op dit moment geregeld is en hoe we hiermee verder gaan in de toekomst. Met ‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld.

Dit zorgplan geeft aan leerkrachten, ouders en inspectie uitleg over hoe wij op onze school invulling geven aan de zorg voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.


Download Zorgplan