6

 

Uitgangspunten en afspraken

We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen op school. Als kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat ze van elkaar en van de groepsleerkracht kunnen verwachten, geeft dat een stuk zekerheid en veiligheid.

Daarvoor zijn regels nodig en daarom maken we afspraken met de kinderen.

Uitgangspunten:

1.     Wij werken eraan dat iedereen veilig is en zich veilig voelt.

2.     Wij praten met respect over elkaar en tegen elkaar: wij respecteren iedereen.

3.     Wij zorgen goed voor onze omgeving.

4.     Wij zorgen ervoor dat alle juffen en meesters goed les kunnen geven, zodat wij goed kunnen spelen en leren.