4

 

Lentekriebels

In 2018 doet De Regenboog voor het eerst mee met de week van de Lentekriebels. Hiervoor gebruiken wij het lespakket Kriebels in je buik.

De Week van de Lentekriebels heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema. Het is een leuke manier en een goed begin om schoolbreed aandacht te geven aan relationele en seksuele vorming. Deze aandacht vindt het team belangrijk en nodig omdat

kinderen nog heel open staan voor normen en waarden.Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt en waar kinderen vragen over hebben. Door al op jonge leeftijd te starten raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. 

Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben.