2

 

Leesonderwijs: LIST/Connect/Bouw!

Het doel van ons leesonderwijs is het ontwikkelen van gemotiveerde lezers, die het feit dat ze geletterd zijn gebruiken om te leren en om te lezen voor hun plezier. Lezen is meer dan alleen techniek. Het gaat juist om een samenhang tussen techniek, begrip en beleving.

Om dit te realiseren werken we volgens de LIST methodiek, in samenwerking met de HU. Deze aanpak is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

List in groep  1, 2 en 3

Het proces naar vloeiend lezen wordt in groep 1,2, en 3 bevorderd door veel met boeken en teksten bezig te zijn i.p.v. werkboekjes en werkbladen te maken. Per dag hebben wij 3x een kring m.b.t. tot het List project:

De ochtendkring met groep 1,2,3:

- Zelf lezen
- Een creatieve schrijfopdracht
- Boek voorlezen

Aanvankelijk leeskring met groep 3:

- Het aanleren van de letter,  samen woorden bedenken en schrijven
- Woorden samen lezen en tekst samen lezen
- Duo lezen

Middagkring met groep 1,2,3:

- Herhaling van het geleerde in groep 3 en/of groep 1/2
- Boek voorlezen

Leerlingen die lezen op een niveau tussen AVI E3 en E4 lezen in de “Hommelgroep”. Het doel voor deze leerlingen is het stimuleren van het automatisch ofwel vloeiend kunnen lezen. De nadruk ligt op het correct, snel en op de juiste toon lezen van teksten. Het maken van voldoende ‘leeskilometers’ is hierbij van belang.

We werken met mini-lesjes waarin een leesbelevingsonderwerp en / of leesmotivatie centraal staat. Vervolgens lezen leerlingen in duo’s in hun zelf gekozen boek en volgt een afsluiting van de les. Leerlingen die op een hoger AVI niveau lezen, lezen in de Stilleesgroep. Schoolbreed wordt er dagelijks gedurende 30 minuten op eenzelfde tijdstip gewerkt met LIST. Hierdoor kan er groepsdoorbrekend gewerkt worden en kunnen alle leerlingen op hetzelfde moment bij één leerkracht lezen in de Hommelgroep of Stilleesgroep.

Voor de leerlingen die het lezen moeilijk vinden maken we daarnaast gebruik van het aanvullende programma Connect. Het totale Connectprogramma bestaat uit drie afzonderlijke delen, namelijk 'Connect Klanken en Letters' (oktober-februari groep 3), 'Connect Woordherkenning' (februari-juni groep 3) en 'Connect Vloeiend Lezen' (groep 4).

Naast Connect maken we ook gebruik van Bouw! Dit is een interventieprogramma wat door de computer wordt gestuurd en ontwikkeld is door de Universiteit van Amsterdam (UVA). Bouw! richt zich op leerlingen die het risico lopen leesproblemen te ontwikkelen. Idealiter wordt er gestart halverwege groep 2 of aan het begin van groep 3.  Samen met een tutor oefent een kind op de computer allerlei gestructureerde lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof. Het programma past zich helemaal aan het tempo van de individuele leerling aan. 

Meer informatie over LIST kunt u lezen op: https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/LIST