7

 

Groep 7/8

De bovenbouw bestaat uit de groepen 7 en 8. Naast de basisvakken zoals rekenen, taal en spelling, komen in de bovenbouw ook veel andere vakken aan bod. Zo staat er wekelijks wereldoriëntatie, Engels, expressievakken en gym op het rooster. Er is veel aandacht voor studievaardigheden en informatie verwerken. Hierbij maken wij veelvuldig gebruik van coöperatieve werkvormen en mindmaps. 
Ook zijn we in groep 7/8  bezig met bewust internetgebruik. We nemen deel aan de week van de mediawijsheid, er komt een gastspreker in de klas en we spreken met de kinderen over internetgebruikt door middel van een spel en opdrachten. Zo werken we aan de digitale geletterdheid van de kinderen en willen we ervoor zorgen dat de kinderen veilig met internet om kunnen gaan. 
 
Aan het einde van de basisschool worden de leerlingen geacht zelfstandig te kunnen werken en te zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs. Wij werken dan ook met weektaken, waarbij de leerlingen kunnen zien wanneer bepaalde instructies worden gegeven en zelf hun werk inplannen gedurende de week. Ook leren de leerlingen van groep 7 en 8 alvast omgaan met huiswerk. Naast het leren voor toetsen is er wekelijks huiswerk voor bepaalde vakken. Voor kinderen die dit lastig vinden is er twee keer per week een ‘huiswerkklas’. 
 
Leerlingen leren ook verantwoordelijk te zijn voor de klas en de omgeving. Zo bespreken de leerlingen welke taken er zijn en spreken af hoe deze verdeeld worden. Hierbij valt te denken aan het verzorgen van de klas, gang en keuken, de vuilcontainer en dergelijke.