3

 

Groep 5/6

De leerlingen van groep 5/6 zitten bij elkaar in de klas. In de middag schuift groep 4 aan bij groep 5/6. We zien het als meerwaarde dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar in de klas zitten. Ze kunnen van elkaar leren en oudere kinderen kunnen de jongere leerlingen helpen wanneer dat nodig is. Dit vergemakkelijkt het aanbieden van passend onderwijs. 
 
Naast de vakken spelling, taal, rekenen, lezen, vreedzame school, gym, engels, expressievakken en wereldoriëntatie geven we in de middenbouw veel aandacht voor het verder uitwerken en verzelfstandigen van de weektaak. Leerlingen wordt geleerd ook zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. 
  
Arrangementstijd:
Iedere dag wordt er arrangementstijd ingepland. Tijdens het arrangement werkt ieder kind aan zijn eigen taak. De leerkracht gebruikt deze tijd voor het geven van extra instructie, maar ook voor het begeleiden van de leerlingen die meer aankunnen.