3

 

Groep 3/4

De middenbouw bestaat uit de groepen 4, 5 en 6. Deze groepen krijgen in de ochtend vooral de basisvakken: rekenen, taal en spelling. Naast deze vakken krijgen de kinderen ook Engels, vreedzame school en Handvaardigheid. In de middag zit groep 3 bij groep 1/ 2 en groep 4 bij groep 5/6. Groep 3 is dan vooral bezig met leren op een speelse manier. Groep 4 oefent dan wat ze lastig vinden binnen de basisvakken, daarnaast krijgen ze muziek, tekenen en gym  met groep 5/6. 
 
Voor groep 3 is een belangrijk onderdeel is List: LEZEN IS TOP. Door het aanbieden van letters en woorden wordt het lezen bevorderd. Binnen dit vak lezen de leerlingen veel en worden er teksten aangeboden. Schrijven gebeurt door middel van het creatief schrijfproces. Ook leren zij de letters en cijfers op de goede manier schrijven; hiervoor gebruiken wij een schrijfmethode.
 
In groep 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Het  kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor het  kind al verhalen kan lezen. Het is ook belangrijk dat de kinderen de tafels krijgen aangeleerd.
 
 
Elke dag staat automatiseren en arrangement op het rooster. 
In de middenbouw is het belangrijk dat de kinderen de basisbewerkingen (+ en - sommen tot en met 100, tafels en deelsommen) goed leren automatiseren. Als leerlingen de basisbewerkingen  geautomatiseerd hebben en in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen als rekenfeit of beschikken over verkorte, routinematige rekenprocedures, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven. (Ruijssenaars, van Luit & van Lieshout, 2004)  
Tijdens het arrangement zijn de leerlingen bezig met het maken van computertaken op het gebied van taal en rekenen. Hier wordt de geleerde stof nogmaals geoefend.
 
Halverwege het jaar begint groep 3 met een dagtaak en groep 4 met een weektaak. Leerlingen wordt geleerd ook zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces.