4

 

Godsdienst en Levo

Onze school is een "brede samenwerkingsschool” met kinderen uit katholieke, protestant christelijke en openbare geledingen. Bestuur, ouders /verzorgers, team en kinderen zijn de uitdaging aangegaan om vanuit ieders eigen godsdienstige of andere levensovertuiging gestalte te geven aan deze schoolgemeenschap. Kinderen en volwassenen krijgen de ruimte voor de eigen identiteit en leren op zodanige wijze om te gaan met verschillen in identiteit , dat iedereen zich thuis voelt op onze school.  Dat willen wij tot uitdrukking brengen in de dagelijkse praktijk.

De ruimte voor eigen identiteit zien we onder andere terug in de keuze die ouders elk jaar mogen maken uit godsdienstles of levensbeschouwelijke les. Deze lessen worden respectievelijk gegeven door gastdocenten (de dominee en zijn vrouw (beiden leerkracht) uit Everdingen, een afgevaardigde van de r.k. kerk) en door de leerkrachten. Er zijn een onderbouw en midden/bovenbouw groep voor zowel godsdienst als levo. We werken voor alle groepen met de methode Trefwoord

Trefwoord is een methode voor levensbeschouwelijke vorming in de basisschool en wil kinderen begeleiden en ondersteunen bij het verkennen, bewust maken en verrijken van hun wereld. Tijdens deze levensoriëntatie komen ze allerlei vragen tegen, zoals: wat is eerlijk, wat heeft zin, waar is mijn overleden opa, wat betekent God voor mensen, waarom heeft niet iedereen genoeg te eten, waarom pesten mensen elkaar, enzovoort. Het zijn levensvragen van alle tijden waarop verhalen uit verschillende tradities (onder andere de joodse en christelijke traditie) in de loop der eeuwen ook een antwoord zochten. Deze en ook eigentijdse bronnen kunnen kinderen inspireren, aan het denken zetten om vervolgens er met elkaar in de klas op te reflecteren. Ze dagen hen uit om zelf keuzes te maken voor hun handelen. Dat geeft hun houvast, vertrouwen en perspectief, op weg naar de toekomst.

Trefwoord werkt aan de hand van pedagogisch verantwoorde thema’s, die hun oorsprong vinden in een serie samenhangende Bijbelverhalen. Ze zijn voor ieder kind herkenbaar in zijn eigen werkelijkheid. De thema’s worden van verschillende kanten belicht, zodat allerlei ervaringen uit de wereld van kinderen een plek kunnen krijgen. Daardoor ontstaat er volop ruimte voor het oproepen van vragen en dilemma’s, reflecteren op het eigen handelen en het ontwikkelen van het kritisch vermogen. De ervaringen van kinderen krijgen betekenis.

Enkele kenmerken van deze methode:

- Thematisch materiaal, ongeveer vijftien thema’s per jaar
- Eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen
- De leefwereld van kinderen staat centraal
- Veelzijdige methodiek
- Open blik op de werkelijkheid
- Oproepen van vragen en dilemma’s
- Actieve rol voor kinderen
- Kant-en-klare kerst- en paasviering