6

 

Cultuureducatie

WAAROM CULTUUREDUCATIE?

Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om andere ‘talen te spreken’, waardoor andere talenten boven kunnen komen: leerlingen met een taalachterstand blijken bijvoorbeeld een groot toneeltalent te zijn.

Hiernaast is creativiteit van groot belang voor onze kenniseconomie. Door cultuureducatie te verankeren in ons onderwijs wordt het creatieve vermogen van leerlingen sterker ontwikkeld.

Kunst is een essentieel spel om te overleven, en daarom investeert Trinamiek in talentontwikkeling door middel van kunsteducatie met kwaliteit. 

De plek bij uitstek om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met cultuur is het basisonderwijs, vandaar de aandacht voor cultuureducatie en het belang van een interne cultuurcoördinator. De cultuurcoördinator zorgt ervoor dat cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt op basisscholen en is dé gangmaker van cultuurbeleid en –onderwijs op basisscholen. Door cultuurbeleid te formuleren, cultuureducatie te verankeren in het curriculum en samenwerking aan te gaan met culturele instellingen laat de school elk kind structureel kennismaken met kunst, erfgoed en media. Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en aanschouwelijk. Het inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Leerlingen leren door het werken met cultuur beter kijken naar zichzelf en anderen en beter vragen te stellen.